Projectes Privats

VIBIA - Well-Being Atmospheres

+ Partner: VIBIA.

+ Equip: Dr. Pere Llorach; Dra. Anna del Corral; Laura Freixas.

Vibia Lighting, des del seu centre a Barcelona, ha aconseguit unir les seves habilitats industrials i de servei per a formar un equip que crea productes extraordinaris i experiències sense precedents. Vibia manté una curiositat insaciable per crear productes d'il·luminació que influeixin amb la seva llum i presència en els espais en què s'apliquen, generant atmosfera, emoció i bellesa com a base del benestar.

El projecte consisteix a investigar, explorar i trobar solucions innovadores des de les àrees de coneixement d'Elisava Research: Human, Materials, Technology i des de les línies d'investigació: Decoding Well-being, Circular Materials, Human Interaction, Digital Distribution i Futures Now.