Projectes Privats

LIVING LAB - CENFIM -Decoding Well-being hospitality and retail spaces

+ Partners: LIVING LAB - CENFIM.

+ Equip: Dra. Anna Mª del Corral; Maria Araya; Dra. Ainoa Abella.

Un projecte sobre la descodificació dels patrons ergonòmics espacials dels interiors de l'hosteleria i el comerç que influeixen en l'experiència de l'usuari mitjançant l'ús d'eines fisiològiques i dispositius de mesurament de l'ambient.

Resultats:

  • Investigació dels paràmetres de l'entorn que influeixen en la percepció, emoció i comportament de l'usuari.
  • Investigació dels paràmetres de l'usuari que permeten posar de manifest la influència del disseny d'interiors i les eines que permeten mesurar-los.
  • Caixa d'eines (guia metodològica) i mètodes que permeten mesurar i avaluar la percepció, l'emoció i el comportament dels usuaris en els espais interiors dels hotels.
  • L'experimentació de la caixa d'eines en un entorn real, a l'esdeveniment InteriHOTEL BCN'19.