Projectes Privats

KAVE HOME - Towards sustainability identity

+ Partners: Kave Home.

+ Equip: Luis Eslava; Dr. Pere Llorach; Raúl Goñi; Judith Sole; Laia Pitch.

Kave Home vol fer un pas cap a pràctiques més sostenibles, especialment en el sistema d'envasat (packaging), així com visibilitzar les actuals iniciatives de sostenibilitat. Tot això des d'un enfocament emocional (lliure de culpa), educatiu i comercial. Elisava Research aporta el seu equip, la innovació i el coneixement estratègic en el disseny de materials circulars i estudis d'impacte ambiental, l'enfocament producte-servei-sistema i la comunicació.


Resultat:

  • Informe d'innovació.