Projectes Públics

FURNISH

+ Partners: Municipality of Milan, AMAT - Milan’s Agency for Mobility, Environment, and Territory, CARNET, Universitat Politècnica de Catalunya, IAAC – Institute for Advanced Architecture of Catalonia.

+ Equip: Dr. Roger Paez; Toni Montes; Manuela Valtchnova; Dra. Danae Esparza.

L'objectiu del projecte FURNISH és dissenyar, fabricar digitalment, implementar, provar i controlar elements urbans per adaptar espais públics temporals per complir els nous reptes i oportunitats que presenta la crisi de la COVID-19. FURNISH pretén fusionar el repte de guanyar més espai públic a través de l'urbanisme tàctic, que pot reconfigurar un carrer per ampliar la zona per als vianants, amb fabricació digital, per accelerar un canvi positiu en la mobilitat i que els espais urbans siguin més habitables.

Resultats:
+ Premi de MINI de Disseny - Madrid Design Week.
+ Comunitat de coneixements bàsics de 7 col·laboracions entre ciutadans locals, fàbriques i les municipalitats corresponents.
+ Sèrie de prototips d'Elements Urbans Mòbils (EUM) optimitzats a través del disseny repetitiu i prototips amb la guia d'experts col·laboradors.
+ Una xarxa pilot de prototips d'EUM per designar 7 nous espais publics repartits entre els 5 territoris d'Innovation Hub.
+ Una plataforma online que divulga un portfolio de codi obert per a l'aplicació de l'urbanisme tàctic i la fabricació local per a expandir l'espai públic en una situació d'emergència.