Projectes Privats

CarNet - Interior materials for shared cars

+ Partners: CarNet.
+ Equip: José López Aguilar; Saúl Baeza.

Un projecte d'investigació i exploració de materials que responguin a les necessitats de compartir els cotxes. Definició de les principals característiques físiques i químiques, així com de les normes de mercat i de qualitat, i entrega d'una caixa de materials.

Resultats:

  • Informe d'innovació.
  • Caixa de materials.