Projectes Privats

CarNet - A design fiction film about the future of mobility

+ Partners: CarNet.

+ Equip: Guim Espelt; Dra. Laura Clèries; Attassa Cabrera. Intervencions del Dr. Ramon Faura; Saúl Baeza; Dr. Roger Paez; Tona Monjo. Producció audiovisual: Åkerblom Studio. 

Un projecte basat en la recerca sobre estils de vida i disseny com a suport al desenvolupament d'un lloc sobre el futur de la mobilitat. Elisava Research ha organitzat el projecte en 5 grups –Desk Research, Expert Forums, Lifestyles Research, Film Research i Art Direction Research– per recopilar informació per tal de poder construir una història. El resultat ha estat un audiovisual de 2 minuts en què surt un personatge movent-se per la ciutat, on cada escena i paraula responen a informació de recerca.

Resultats:
+Informe d'innovació.
+Video.