Projectes Públics

CAMS - Adapted Motosharing Services

+ Partners: Seat SA, XMOBA motosharing service, Nano-Care Deutschland
+ Equip: Dr. Francesc Ribot; Silvia Escursell; Gemma Delgado.

La COVID-19 està posant en perill la viabilitat financera del motosharing. La disminució del nombre d'usuaris pot arribar a ser del 26% (últimes enquestes de mobilitat) amb la corresponent disminució d'ingressos. Juntament amb aquest descens, es produeix un augment de les despeses de funcionament a causa de la desinfecció. Liquid Guard® de Nano-Care és una nanotecnologia que, aplicada a les superfícies, és capaç d'eliminar virus, microbis, bacteris i fongs, sense intervenció humana addicional, reduint els costos dels proveïdors de serveis i augmentant la seguretat dels usuaris. Barcelona, ​​com a ciutat europea amb el major índex de motos per habitant, és la ciutat perfecta per provar Liquid Guard® contra la COVID-19 en els serveis de motosharing.

Resultats:
+ Validació del producte Liquid Guard®.
+ Funcionament de Liquid Guard® definit (Procediment operatiu de l'aplicació).
+ Estudi del comportament i temors pel COVID-19 dels usuaris de motosharing.
+ Viabilitat del servei XMOBA Motosharing.
+ Aplicabilitat dels serveis de mobilitat de Liquid Guard®.