ELISAVA RESEARCH

Tesis doctorals

Ingeniería Kansei en el campo del diseño: una aproximación desde la ingeniería aplicada a la percepción de los materiales

Abella Garcia, Ainoa. 2020. “Ingeniería Kansei en el campo del diseño: una aproximación desde la ingeniería estadística aplicada a la percepción de los materiales”, tesi doctoral., (Universitat Politècnica de Catalunya).

http://hdl.handle.net/10803/671760 

Autora: Ainoa Abella Garcia, PhD.
Dirigida per: Lluís Marco-Almagro, PhD (UPC) and Laura Clèries, PhD (Elisava)

L’objectiu d’aquesta tesi doctoral és l’aplicació teòrica i experimental de l’enginyeria Kansei en l’àmbit del disseny. L'enginyeria kansei és un mètode que pretén desenvolupar o millorar productes, serveis i/o experiències traduint les necessitats emocionals dels usuaris a paràmetres o característiques del disseny. En aquesta investigació, l'enginyeria kansei utilitza com a base l'enginyeria estadística, ja que s'utilitzen els mètodes estadístics i analítics més adequats per aportar valor, validesa i rigor.

Paraules clau: Enginyeria kansei, disseny, enginyeria estadística, dimensions emocionals, canals de comunicació, eines de mesura, educació, metodologia.

El grafè: comunicació i transferència de coneixement a través de la premsa online i de metodologies de disseny participatives

Guasch Balcells, Blanca. 2020. "El grafè: comunicació i transferència de coneixement a través de la premsa online i de metodologies de disseny participatives", tesi doctoral, (Universitat Pompeu Fabra).

http://hdl.handle.net/10803/669318

Autor: Blanca Guasch Balcells, PhD.
Dirigida per: Sergi Cortiñas, PhD (UPF) i Marta González, PhD (Elisava)

La rapidesa amb què la ciència evoluciona cada dia fa gairebé impossible que la societat estigui ben informada dels darrers avenços científics. Això dificulta la presa de decisions i el compromís públic amb la ciència. Aquesta tesi analitza la comunicació que s'està duent a terme sobre un avenç científic rellevant en la ciència dels materials: el grafè, un material bidimensional aïllat per primer cop el 2004, que té propietats úniques i excepcionals. A més, es proposa un nou canal de comunicació per al grafè mitjançant l'aplicació de metodologies de disseny participatiu a tallers cooperatius amb experts, no experts i estudiants de secundària. Els resultats revelen que la informació transmesa a la premsa té un to marcadament positiu; que l'electrònica és el sector de més interès per a l'aplicació del grafè, i que la investigació i el finançament són els temes més comentats, entre d'altres. D'altra banda, les metodologies de disseny participatiu han demostrat que són útils per connectar el grafè amb diferents sectors industrials, amb la societat i amb l'àmbit educatiu. A més, proporcionen altres beneficis socials, culturals i econòmics.

Paraules clau: Grafè, Comunicació científica, Transferència de coneixement, Metodologies de disseny participatiu, Pensament de disseny, Compromís públic amb la ciència, Premsa online, Legitimació, Divulgació i ensenyament.

 

Análisis y definición de las competencias creativas de los diseñadores: creación de herramientas para el análisis de las competencias para su aplicación en el ámbito educativo y profesional del diseño

Martínez Villagrasa, Beatriz. 2020. "Análisis y definición de las competencias creativas de los diseñadores: creación de herramientas para el análisis de las competencias para su aplicación en el ámbito educativo y profesional del diseño", tesi doctoral, (Universitat Pompeu Fabra).

http://hdl.handle.net/10803/669637

Autor: Beatriz Martínez Villagrasa, PhD.
Dirigida per: Sergi Cortiñas, PhD (UPF) i Danae Esparza, PhD (Elisava)

Aquesta tesi doctoral mostra una investigació sobre les competències creatives del dissenyador. Per identificar-les, es van utilitzar mètodes qualitatius i quantitatius. S'han recollit dades qualitatives de catorze professionals i s'han entrevistat estudiants de l'àmbit del disseny i l'enginyeria. També es va fer un estudi de cas d'una empresa de disseny de productes. A més, es van realitzar observacions no participants de 105 joves dissenyadors a tres universitats europees. Les dades quantitatives es van arreplegar a partir d'un qüestionari en línia, el Creative Decoding Tool.

Paraules clau: Creativitat, procés de disseny, procés creatiu, competències, competències creatives, ensenyament del disseny, teoria del disseny, pràctica del disseny.

Ergonomia Conscient a l'Arquitectura. Informació i interacció entre l'entorn construït, l'ésser humà i el benestar integral.

Araya León, María José, 2022: “Ergonomia Conscient a l'Arquitectura. Informació i interacció entre l'entorn construït, l'ésser humà i el benestar integral”, tesi doctoral, (Universitat Internacional de Catalunya)

https://tdx.cat/handle/10803/673074

Autora: Maria José Araya León, PhD

Dirigida per: Dr, Javier Peña Andrés, (Elisava); Dr, Ricardo Guasch Ceballos (Elisava).

La relació i la interacció que hi ha entre l'entorn construït i l'ésser humà i com aquest impacta en l'exercici, el benestar i la salut de les persones és una cosa que es troba en constant investigació i desenvolupament. Les preocupacions sobre el benestar i la salut de les i els treballadors/es han pres un èmfasi més gran des de l'època de la industrialització, on les característiques físiques i organitzacionals es presentaven com les principals àrees d'impacte en la comprensió de l'home i la màquina. L'ergonomia apareix en aquest context com una disciplina que s'ocupa d'aquests problemes, sumat als efectes que tenen en la productivitat. Avui aquesta disciplina s'ha estès a altres àrees en la comprensió de les activitats humanes, però, a la pràctica encara hi ha problemes per resoldre quant a la incidència negativa que l'entorn construït pot tenir sobre els éssers humans.

Paraules Clau: Entorn construït; Espai interior; Ergonomia; Consciència; Piscologia; Biologia; Benestar integral; El percebut; Allò no percebut.

Systemic model of the design process for an engineering company that designs using advanced materials. Scientific exploration in intelligent inks.

Fernández, Jessica , 2022: "Systemic model of the design process for an engineering company that designs using advanced materials. Scientific exploration in intelligent inks", tesi doctoral, (Elisava, UPC).

Autora: Dra. Jessica Fernández

Direcció: Dr. Javier Peña Andrés, Director General i Científic (Elisava); Dr. José María Manero, Professor del Departament de Ciència i Enginyeria dels Materials (UPC).

Aquesta tesi doctoral se centra en el disseny dun procés projectual per a una enginyeria que dissenya mitjançant materials avançats. Un dels resultats obtinguts, i amb patent P201830504, és un ultrawearable d'electrònica epidèrmica de base grafènica que permet generar i emmagatzemar dades personals.

Es destaca com un dels resultats de la tesi el projecte Smart Skin 2.0, que gira al voltant de les possibilitats d'una nova nanotecnologia, un ultrawearable d'electrònica epidèrmica fet a base de materials grafènics que s'adhereix fàcilment al cos. Hipoalergènica, no invasiva i sense necessitat d'incorporar bateries, aquesta segona pell permet generar i emmagatzemar dades personals de manera no invasiva.