RESEARCH LABS

MATERIALS AND WELLBEING - Wellbeing for humans and the planet

+ Partners: Eurecat, Politecnico di Milano, Ma-tt-er, University of Santiago de Chile, RADE – Red Académica de Diseño y Emoción - Mexico DF, Eurecat - Digital Humanities, IBEC, BCN3D, OiKo Design Office.

+ Investigadors/es: Dra. Anna Mª del Corral; Dra. Marta González; Dr. Pere Llorach; Dr. Martin Koch; Dr. Juan Crespo; Dr. Ricardo Guasch; Dra. Cristina Gazulla; Dr. Javier Peña; Dra. Isabel Ordóñez; Dra. Ainoa Abella.

+ Doctorands/es: Maria Araya, Judit González, Silvia Escursell, Jose López Aguilar.

La recerca d'aquest centre es basa en la intersecció entre Human i Materials, amb l'objectiu de millorar la qualitat de vida i el benestar de les persones i del planeta, contemplant la responsabilitat mediambiental i cultural a través del desenvolupament de materials i nous processos de producció. Les temàtiques abordades són les següents:

  • Circular and active materials: Investiguem la importància dels materials en la descarbonització del planeta i en l'economia circular, ideant de manera creativa solucions amb l'objectiu de proveir un consum regeneratiu. Promovem també la sostenibilitat a partir del desenvolupament d'aplicacions amb materials avançats en wearables i en productes i sistemes dinàmics multifuncionals. 
  • Decoding Well-Being: Entenem el benestar humà com a holístic: físic, emocional i espiritual. Descodifiquem a través de metodologies quantitatives i de neuro tecnologies els estats emocionals dels usuaris, a fi de proveir espais i productes de vida i de treball saludables i de benestar. 
  • Bio-fabrication: Investiguem sobre nous formats de fabricació gràcies a les tecnologies digitals i a la bio-fabricació, i la seva importància en la generació de noves cadenes de valor, formats circulars i sostenibles de fabricació, i ús responsable i innovador de recursos i matèries primeres. 

#CircularEconomy #NewMaterials #MaterialsDesigners #EmotionalWellbeing #HealthSpaces #HealthyMaterials #Bio-fabrication

 

Projectes privats destacats:


Projectes públics destacats:


Plataforma Elisava Research: