Línies Research

Decoding Creative Process

Partner: Eindhoven University of Technology (TUe), Salzburg University of Applied Sciences (FHS), Domestic Data Streamers, elBulli Foundation
Equip: PhD Albert Fuster, PhD Toni Llàcer, PhD Pilar Mellado, PhD Juan Jesús Arrausi, Beatriz Martínez, Xavier Riudor

La línia de recerca Decoding Creative Process aplica el mètode científic a la pràctica del disseny amb l'objectiu d'adquirir una millor percepció del procés creatiu i les habilitats creatives. Aquest camp se centra en l'eficiència i repetibilitat del procés creatiu i en la idea que qualsevol cosa que es pot mesurar, es pot repetir. El Decoding Creative System es va establir mitjançant l'observació del procés creatiu i de les habilitats creatives en pràctiques reals, mitjançant l'aplicació d’eines de recerca i anàlisi (Creative Decoding Toolkit).