Divulgació

Tecnologia, Coneixement i Societat

La 15a edició de la Conferència Internacional anual sobre Tecnologia, Coneixement i Societat es va celebrar a Barcelona el març del 2019. L'acte central de la conferència va ser: "L'impacte social de la IA: polítiques i nous models de governança per al canvi social".

La Xarxa de Recerca en Tecnologia, Coneixement i Societat es dedica a explorar les subtils però significatives relacions entre tecnologia, coneixement i societat a través d’una gran varietat de disciplines. La xarxa no només publica llibres i una revista, sinó que també celebra una conferència anual, que es basa en tres pilars: internacionalisme, interdisciplinarietat i inclusió.