Reconeixement de crèdits per a estudiants provinents de Cicles Formatius de Grau Superior

Les convalidacions de CFGS s'apliquen en funció del curs d'accés de l'estudiant a la Universitat.
Les assignatures convalidades constaran a l'expedient de l'estudiant com a 'convalidada'.
A continuació hi ha el detall de les convalidacions que s'aplicaran als estudiants que iniciïn estudis de grau el curs 2022-2023.
 

Grau en Disseny i Innovació


Grau en Enginyeria de Disseny Industrial