Sistema de Garantia Interna de Qualitat (SGIQ)

ELISAVA Escola Universitària de Disseny i Enginyeria de Barcelona posa especial èmfasi en l'aplicació d'un Sistema de Garantia Interna de Qualitat (SGIQ_ELISAVA) que faciliti el compliment de totes les obligacions que es deriven del Marc per a la Verificació, el Seguiment, la Modificació i l'Acreditació dels seus Títols Oficials (VSMA); Sistema que vincula aquests processos d'avaluació de la qualitat a la gestió de tot el cicle vital de les titulacions. Aquest Sistema està sempre en fase de revisió i millora contínua amb la finalitat d'adaptar-lo a la realitat canviant de l'Escola. 

En aquest espai trobaràs tota la informació sobre la política de qualitat d’Elisava i les mesures més destacades per a la millora de la seva gestió i serveis, així com informacions sobre el desenvolupament operatiu de les titulacions, indicadors de satisfacció i altres informacions rellevants.

Agència Qualitat Universitària

Documentació genèrica del SGIQ

Documentació sobre el desenvolupament operatiu i indicadors de les titulacions

Grau en Disseny

Grau en Enginyeria de Disseny Industrial

Màster Universitari en Estudis Interdisciplinaris en Disseny i Comunicació

Indicadors de satisfacció