Memòries Anuals d'Activitat

Anualment la Fundació Privada Elisava realitza una memòria corporativa en la qual recull de tota la seva activitat i les dades més rellevants.