Qualitat acadèmica

La qualitat acadèmica a Elisava és exigent, i excel·lentment reconeguda internacionalment. Som la primera escola de disseny a Espanya, portem cinquanta anys innovant a través d'un model educatiu referent que avança amb la sinergia de cinc elements clau: la interacció del disseny i les enginyeries, la comunitat docent, les nostres classes, la immersió en el món laboral i un sistema de garantia interna de qualitat.

Interacció del Disseny i l'Enginyeria

A Elisava, i només a Elisava, el disseny interacciona amb les enginyeries propiciant una mirada holística en la qual conflueixen creació, innovació i tecnologia. Avui dia, amb el sorgiment de noves plataformes de comunicació, noves exigències de disseny i noves tecnologies noves realitats la unió entre disseny i enginyeria es fa més necessària que mai. La confluència de la comunicació, el producte, la tecnologia i el disseny ens permet afrontar el procés del disseny en tota la seva complexitat, des de la conceptualització i la formalització d'un projecte fins al seu desenvolupament.

Comunitat docent

La comunitat docent d’Elisava està composta per més de 700 destacats professionals en actiu (molts dels quals es van formar a la nostra escola) més un equip intern d'acadèmics, doctors vinculats al món del disseny, l’enginyeria, l'arquitectura o la comunicació i un heterogeni grup d'experts de reconegut prestigi en el marc empresarial. 

Aquesta suma teixeix una xarxa oberta, diversa i cosmopolita de prop de 800 formadors per a un global de 2.000 alumnes. A ells s'afegeixen reconegudes figures internacionals que, a través de la seva participació en conferències, seminaris, exposicions o workshops, s'involucren en l'activitat de la nostra escola.

Aquí pots descobrir el nostre equip docent al complet.

Les nostres classes

Les classes d’Elisava es desenvolupen en grups reduïts, amb tutories i seguiments continus que persegueixen el protagonisme i la motivació de l'alumnat. Treballem teoria i pràctica a partir de projectes reals i actuals amb els quals s'enfronta el professorat en els seus diferents contextos laborals. Fem visites a empreses i institucions, elaborem projectes in situ, assistim a exposicions, presentacions, debats... aprofitant les oportunitats d'aprenentatge que Barcelona ens ofereix. Ensenyem a aprendre, innovar, observar i investigar per a respondre a les necessitats d'una societat global canviant.

Immersió al món laboral

A Elisava preparem els nostres alumnes perquè siguin capaços d'afrontar i complir grans reptes professionals. La nostra formació s'orienta al món laboral i en aquest camí comptem amb una preuada agenda de col·laboradors integrada per empreses, institucions, ONG i universitats de l'àmbit local, estatal i internacional.

Algunes de les empreses i institucions que col·laboren amb nosaltres

Ajuntament de Barcelona
CoBoi
Danone
Desigual
Desis Network
Fundació Arrels
Gallina Blanca
Hangar
Hard Rock Café
HP
Lacer
MACBA
MediaPro
Mira
Obra Social La Caixa
Oracle
Roca
Room Mate Hotels
Route Senegal
Santa&Cole
Santander
Seat
Sónar
Sony
Swarovski
Telefonica
Victoria & Albert Museum
Virospack
Yamaha

Aquestes col·laboracions formen part del dia a dia de l'escola, ja siguin a través d'assignatures i projectes acadèmics, classes magistrals i workshops, innovation labs, pràctiques curriculars i extracurriculars o projectes de Fi de Grau.

Paral·lelament, Elisava Research també col·labora amb empreses i institucions a través de diferents projectes com els innovations & research labs, projectes de recerca públics i privats, projectes de comissariat o esponsorizació d'activitats i càtedres. A tot això se suma el nostre servei de borsa de treball, una oportuna porta de sortida per a l'alumnat que finalitza els seus estudis.

Sistema de Garantia Interna de Qualitat

Elisava aplica amb rigor un Sistema de Garantia Interna de Qualitat (SGIC_ELISAVA) que facilita el compliment de totes les obligacions derivades del Marc per a la Verificació, el Seguiment, la Modificació i l'Acreditació dels seus Títols Oficials (VSMA). Aquest sistema vincula els processos d'avaluació de la qualitat a la gestió de tot el cicle vital de les titulacions, està sempre en fase de revisió i millora contínua per a adaptar-se a la realitat canviant de l'escola. 

I Pla per a la igualtat de gènere

En l’àmbit universitari, tot i haver-hi força sensibilitat davant les desigualtats, encara es produeixen dificultats en les carreres acadèmiques de les dones, que moltes vegades s’afegeixen als obstacles que aquest col·lectiu troba en el món laboral en general. En la cultura organitzativa d’Elisava hi ha una especial sensibilitat cap als temes de gènere.

El I Pla per a la igualtat de gènere de la Fundació Privada Elisava Escola Universitària ha estat debatut i redactat per la Comissió d’Igualtat amb la col·laboració de la Fundació Universitària Balmes. El Pla contempla un període d’actuació quinquennal que s’inicia al 2022 i s’implantarà fins al 2026. Partint de l’anàlisi de la situació actual, defineix set àmbits d’actuació diferents amb un seguit d’objectius que es concreten en un nombre variable d’accions, cadascuna de les quals va associada a les persones o organismes que en són responsables, els respectius indicadors de mesura i la corresponent temporització per a la seva implantació.