Temes de Disseny #37
Temes de Disseny #37
Temes de Disseny #37
Temes de Disseny #37

Temes de Disseny #37. Invisible Conflicts: A New Terrain of Bodies, Infrastructures and Information

Edició: Bani Brusadin, PhD; Laura Benítez, PhD (guest editors); Laura Clèries, PhD; Oscar Tomico, PhD (co-editors in chief); Guim Espelt (managing editor)
Publicació: Elisava
Any: 2021
ISSN: 2604-9155
Disseny: Studio Albert Romagosa

L'experiència del planeta interconnectat és l'experiència d'una totalitat artificial, el resultat de la intersecció accelerada de diferents mons invisibles, topologies i capes que competeixen entre si seguint les lògiques irregulars d'interessos rivals, dissenys incompatibles, hàbits de formes de vida no humanes i ritmes, formes de resistència, errors, efectes col·laterals i accidents.

Aquest número de Temes de Disseny presenta estudis de cas i pràctiques d'investigació que aborden la necessitat d'enfocar-se en aquestes friccions des d'una varietat de perspectives diferents per detectar noves formes de poder i desigualtats ocultes, així com per visualitzar oportunitats sense precedents per a la intervenció i la lluita contra la violència a través del disseny.