TDD Elisava
TDD Elisava
TDD Elisava
TDD Elisava

Temes de Disseny #36. Design Futures Now: Literacies and Making

Edició: Andrew Morrison, PhD; Laura Clèries, PhD (guest editors); Oscar Tomico, PhD (co-editor in chief); Guim Espelt (managing editor)
Publicació: Elisava
Any: 2020
ISSN: 2604-9155
Disseny: Studio Albert Romagosa

Aquest nou número de Temes de Disseny presenta el desafiament d'emmarcar el paper del disseny en la creació de futurs a través d'una sèrie de treballs científics contemporanis. El disseny de futurs és una disciplina amb les seves pròpies alfabetitzacions i metodologies de creació, i té com a objectiu abordar la complexitat i els fenòmens del món oferint opcions i oportunitats per a presents alternatius.

L’objectiu de l’equip editorial de Temes de Disseny és reunir el coneixement generat per experts de múltiples disciplines que estudien el disseny des de diferents punts de vista amb originalitat i rigor científic. Publica articles revisats, donant la benvinguda a propostes d’investigadors locals i internacionals, i se centra tant en la teoria com en la pràctica. La revista està oberta a contribucions en diferents formats, com ara treballs d’investigació originals, treballs d’estudi de casos, treballs state of the art, imatges pictòriques i altres encara per venir. Cada edició de la revista, publicada anualment, té com a objectiu abordar temes específics relacionats amb el disseny.