Projectes

Whap

Estudiant/s: Diversos autors
Promoció: 2015
Estudi: Màsters Àrea Interacció i Tecnologia


Autors: Alexandra Cors, Inés Durruti, Emily Horning

'Whap' proposa una eina per facilitar el turisme jove. L'objectiu és crear una plataforma que faciliti tant la planificació com la gestió d'un viatge en grup on els participants puguin decidir democràticament totes les característiques del viatge. Al costat d'això, la proposta també planteja la possibilitat de facilitar la planificació incloent ofertes i suggeriments basats en la localització, les decisions prèvies i el tipus de viatge. El nom del projecte és un acrònim de "We Have A Pla". La traducció és "Tenim un pla".