Projectes

The Viral Stone

Estudiant/s: Carla de la Torre
Tutoritzat per: Oscar Tomico, Saul Baeza, Lluis Sallés
Promoció: 2020
Estudi: Grau en Disseny

“93,7 K. La pedra viral” és un projecte especulatiu que planteja un nou sistema lingüístic mitjançant una anàlisi antropomòrfica dels gestos en els challenges de TikTok. Reflexiona sobre l’etimologia de la llengua contemporània i qüestiona la seva influència en la societat futura. Mitjançant unes fitxes analítiques s’han recol·lectat dades que han configurat la primera aproximació lèxica d’aquest llenguatge. A partir d’aquestes paraules s’ha compost una cançó, Emoji de préssec, que complementa el sistema gràfic dissenyat per representar el moviment que configura aquest llenguatge. Tot això es grava en una pedra, fent referència a la Pedra Rosetta, materialitzant i posant en valor aquest llenguatge identificat.