Projectes

UIUI

Estudiant/s: Carlos Bolívar, Alejandro Peredo, Barbara Skrodzka
Promoció: 2017
Estudi: Màsters Àrea Interacció i Tecnologia

'UIUI' és un projecte que busca generar un entorn social de confiança per al préstec o lloguer de béns, basat en una estructura col·laborativa i social. A nivell mundial es produeixen 50 milions de tones de deixalles electrònics per any. Segons estimacions, cada habitant del planeta produeix, de mitjana, de 3 a 3,5 kg de ferralla tecnològica per dia.

Aquest projecte busca canviar l'enfocament en la manera de pensar al moment de preferir la compra d'artefactes barats o de curta vida útil (un sol ús) a través de la creació d'una comunitat de préstec i lloguer d'articles electrònics, sent escalable en un futur a qualsevol tipus d'articles.

La base del nostre projecte és la connexió o sinèrgia entre dos usuaris: un que presenta la necessitat temporal d'un artefacte específic i un altre que posseeix dit artefacte i la intenció de prestar-gratuïtament, o llogar-lo, per un valor determinat. Tot això en un entorn que assegura els objectes contra danys i/o robatoris.

Utilitzem cookies pròpies i de tercer per millorar la teva experiència.

Si continues navegant, considerem que acceptes la nostra

política de cookies