Projectes

Structural Performative System

Estudiant/s: Maria Cantisano, Thomas Wyburn
Tutoritzat per: Jordi Truco
Promoció: 2017

 

Projecte de disseny computacional basat en un procés simple de teixit concatenario a què se li apliquen canvis a través de models digitals i físics. D’aquesta manera s’aconsegueix un gran ventall de variacions en el producte final teixit, expressant el procés en forma de codi computacional, el que li dota de noves possibilitats.

El projecte consisteix en un exercici form-finding, en el qual cada connexió de teixit s’aplica tensió en l'estructura total, el que provoca una desviació i un canvi en les connexions veïnes. La suma de tots aquests canvis permet generar una gran quantitat de variacions a nivell global en tota l’estructura de la roba. Al seu torn, un estudi empíric sobre el projecte aconsegueix desenvolupar un sistema generador de complexitat espacial i morfològica mitjançant l’aplicació d'aquests petits canvis.

Programa: Master’s Degree in Advanced Design and Digital Architecture