Projectes

Still (a) life

Estudiant/s: Hannah Woolf
Promoció: 2016
Estudi: Màsters Àrea Comunicació

La sèrie “Still (a) life” treballa sobre el cos femení. Mostra dones realitzant tasques domèstiques o interactuant amb objectes que hi estan relacionats. El cos femení no apareix sencer; només se’n veu una sola part, fins que es converteix en alguna cosa irreconeixible a primera vista. Representant-lo d’aquesta manera, la dona es transforma en un objecte –en una cosa sense ànima ni pensament. Es generen fotos inquietants, que qüestionen el rol de la dona a la nostra societat. L’espectador s’ha de preguntar què està mirant, què està veient realment.