Projectes

(Sex)abled

Estudiant/s: Guillem Alemany
Tutoritzat per: Josep Novell
Promoció: 2019
Estudi: Grau en Disseny


Les persones amb discapacitats funcionals representen, avui dia, una minoria a qui la societat li ha pres el dret a la sexualitat. Tots els humans són éssers sexuats i haurien de poder expressar la seva sexualitat de forma lliure. Tanmateix, senten que la societat els hi ha arrabassat aquest dret. La il·legalització dels assistents sexuals, els prejudicis socials i la falta d’una individualitat integradora generen barreres d’autoplaer i autoconeixement del desig.

El projecte '(Sex)abled' vol mostrar aquesta realitat i fer-la pública, presentant un programa innovador i crític on es demostra la necessitat de la figura de l’assistent sexual, així com la lliure expressió sexual d’aquestes persones.