Projectes

Ruedi Baur

Estudiant/s: Vanessa Cisneros, Joel López i Felipe Travez; Ricard Cardona, Jose Luis Chiva i César Robles; Ana Asunción, Anna González, Alejandra Guevara i Mariana Sanín
Tutoritzat per: Ruedi Baur i Jordi Cano
Promoció: 2016
Estudi: Màsters Àrea Comunicació

L'assignatura es desenvoluparà en format workshop on professor i alumnat realitzaran una experiència conjunta de com poden desenvolupar el concepte d'identitat expressat a través de connexions. Aquest concepte ha de quedar reflectit en la màxima: “quines són les meves relacions”, i no tant en què sóc. Es treballarà amb els barris de la ciutat de Barcelona com a relació i no com a identitats autònomes. Es realitzarà un portrait del barri escollit. Ens adonarem que com més aprofundim més diversitat trobarem.
El projecte s'ha d'iniciar amb un mapatge de la identitat d'un barri o districte de Barcelona. El sentit és mostrar les diferents representacions territorials que es relacionen amb ell. S'ha de manejar el concepte d'estructura territorial, on es poden agregar la representació d'altres territoris: museus, teatres, infraestructuras etc; o fins i tot identitat no territorial.

S'estudiaran els següents ítems:

  • Morfologia (planta del barri, límits, barreres...)
  • Iconografia. Signes i símbols que caracteritzin i/o representin el barri
  • Història
  • Característiques dels habitants del barri
  • Indexació dels Espais públics