Projectes

Romeu i Julieta

Estudiant/s: Camile Biezul, Maria Caramñe, Aina Engelhard, Yaiza Ares Gervilla, Raquel Gonta, Paula Gonzalez, Martina Igore, Martin Maldonado, Julia Mercader, Elena Morillas, Marta Orta Molina, Jessica Tavares, Txaber Ruiz, Morgan Schemel, Paola Toledano
Tutoritzat per: Elisenda Pérez, Monica Molins, Joan Yago
Promoció: 2018
Estudi: Màsters Àrea Disseny d'Espai

Els i les alumnes del màster són els encarregats de dissenyar i construir els elements i l’espai escènic de l’obra que escenifica el grup de teatre d’Elisava, que en aquest cas es tracta d’una adaptació del clàssic de Shakespeare.