Projectes

Post Luxury

Estudiant/s: Marni Bowman
Promoció: 2020
Estudi: Màsters Àrea Disseny de Producte

Utilitzant closques d’ostra i cristalls rebutjats, el projecte Post Luxury apunta a l’opulència, redefinint el valor a través d’un material que crea una connexió cultural amb la comunitat en la seva font.

Post Luxury capitalitza la closca d’ostra rebutjada creant peces escultòriques per a la llar que eviten formes obsoletes del luxe modern. Tenint com a objectiu l’opulència i la grandesa, l’obra s’adapta a una mentalitat que gaudeix de temps, experiència i comunitat. A través de tons i textures apagats, l'obra busca redefinir el valor a través d'una lent més humanista.

Aquesta ceràmica cristal·litzada és el resultat d’un estudi detallat dels processos naturals que ens envolten. En examinar i imitar la formació d’estructures microscòpiques, el material es pot generar mitjançant aportacions i coneixements mínims i accessibles localment. Un cop el material ha arribat al final de la seva vida, es pot dividir en porcions més petites i reintegrar-lo en una nova generació, de la mateixa manera que la mateixa closca d’ostra.

Crua i afilada, la closca d’ostra es transforma en suaus escombrats i estructures plenes de serendípia. Rendint homenatge a l’humil obús i a les comunitats locals que s’hi han construït, la línia de treball resultant es compon de peces que creen una connexió cultural, cosa que significa la bellesa i la riquesa que es troben en una vida més senzilla i considerada.