Projectes

Pailful

Estudiant/s: Mirella Gregori
Promoció: 2018
Estudi: Màsters Àrea Disseny de Producte

'Pailful' és el resultat d'un treball de recerca de les formes que ofereix la tècnica de planxa de la ceràmica, pretenent posar en valor la sensibilitat que transmeten els materials naturals. Partint d'una forma cilíndrica i deformant manualment la peça, aquesta col·lecció de lluminàries va començar a créixer.