Projectes

Oxo

Estudiant/s: Diversos autors
Tutoritzat per: Jesus Molina, Óscar Pérez i Josep Mª Salvador Morón
Promoció: 2014
Estudi: Grau en Enginyeria de Disseny Industrial

 

Millor Treball Fi de Grau – Categoria de Disseny de Producte

Autors: Igor Bregaña Mendibe i Miguel González Sánchez

«OXO» és la resposta a la idea de desenvolupar un sistema de generació d’energia a través del vent. L’objectiu primordial és atendre les necessitats d’energia en les embarcacions participants a la Barcelona World Race. S’ha creat un sistema de generació d’energia renovable a través d’un procés innovador, segur i eficient.

La característica essencial que defineix aquest miniaerogenerador és la captació i canalització de l’aire: l’aire és recollit a la part superior mitjançant una ranura de captació perimetral i és conduït cap a la part inferior, on es produeix una concentració del caudal i la conseqüent acceleració del mateix.

Cal destacar que aquest sistema aconsegueix que desapareguin de la vista els àleps, l’element més perillós d’un aerogenerador, essent el risc d’accident nul.

El sistema d’orientació que té el permet situar-se en una posició més òptima per a la captació del vent en tot moment.

La producció energètica és de 289,68 W/dia, que suposa un 26,85% del consum diari de l’embarcació.

Valoració del jurat
Pel seu grau d’innovació, la seva formalització i viabilitat empresarial.