Projectes

ÖTZI

Estudiant/s: Ferran Santos, Marc Costa, Álex García
Tutoritzat per: Francesc Mestres, Oriol Bertomeu, Albert Sosa, Marta Janeras
Promoció: 2020
Estudi: Grau en Enginyeria de Disseny Industrial

Les raquetes de neu Ötzi incorporen les últimes tecnologies per millorar un dels productes menys modificats en 5800 anys d'història. Tornant a les seves arrels, utilitzant menys peces i aprofitant les propietats del material i la seva geometria per millorar el seu comportament i rendiment.

Les raquetes de neu Ötzi incorporen un sistema d'adaptació al terreny molt innovador que permet caminar de manera més natural, donant una sensació mai abans sentida amb raquetes de neu. Aquest mecanisme ens permet tenir el peu en un pla horitzontal mentre caminem per un pendent, al mateix temps que el grampó unit a la punta del nostre peu roman paral·lel a l'àmbit del pendent. Això permet que el grampó funcioni bé cavant a la neu i proporcionant la màxima adherència en qualsevol situació. Aquest sistema està compost per 3 parts que es complementen entre si per aconseguir el comportament desitjat de la raqueta. Cadascuna d'aquestes peces ha estat pensada i provada utilitzant programari de modelatge i simulació 3D per assegurar el seu correcte funcionament i la seva viabilitat de fabricació.

ÖTZI
ÖTZI
ÖTZI