Projectes

Olivos en flor

Estudiant/s: Vanessa Gutiérrez Cortés
Promoció: 2018
Estudi: Màsters Àrea Comunicació

Olivos en flor és una obra de caràcter personal que escenifica, per una banda, els sentiments i emocions viscudes a partir de l’abandonament de la meva mare, i per l’altra, la comprensió del mi mateixa en el moment present, que es revela com a conseqüència i evolució de temps anteriors.

A l’obra es rememoren, classifiquen, reviuen, analitzen i ordenen internament esdeveniments i presències passades, donant-li a totes elles una nova forma artística que canvia totalment el seu significat.

Amb la incorporació i apropiació d’alguns fragments de “La bâtard” (1964) de Violette Leduc, es pretén reflectir el sentiment universal d’abandonament, és a dir, les emocions i pensaments que qualsevol persona pot experimentar quan un ésser estimat s’allunya i no torna.

Mitjançant la pràctica de recordar, imaginar i recrear, s’aconsegueix aflorar tot allò que roman després de l’absència.