Projectes

MITHRIL

Estudiant/s: Olivia Muiños
Promoció: 2018
Estudi: Programa d'Estudis Simultanis


'MITHRIL' és un sistema de peces de roba que, basant-se en l'efecte que produeix una Gàbia de Faraday, protegeix les persones amb hipersensibilitat electromagnètica (EHS) contra els camps electromagnètics. Aquesta vestimenta els dóna l'oportunitat a aquests individus de participar plenament en la vida social i gaudir d'un nivell de vida i benestar el més proper al normal, millorant la seva condició tant física com emocional.

La vestimenta consta de dues parts funcionals. D'una banda, el teixit conductor, capaç d'apantallar ones d'alta freqüència de tipus GHz i, de l'altra, el sistema de derivació a terra d'aquestes superfícies de blindatge, la qual es realitza a través d'un mallat de resistències que connecten totes les peces entre si amb les soles de les sabates, que descarreguen a terra tota la càrrega acumulada en el teixit.