Projectes

MEDID

Estudiant/s: Anna Di Nardo, Anne-Claire Lamy i Anna Mandri
Tutoritzat per: Rut Martin
Promoció: 2020
Estudi: Màsters Àrea Disseny d'Espai


La idea de les seves autores: crear la Taylor Shop de l'any 2020. Concepte general de botiga i marca: La indústria de la moda tendeix a veure les dones com un tot, però totes som úniques.

MEDID no es basa en la novetat o en les tendències. Proposem el millor del bàsic essencial amb l'adaptació perfecta per a totes.