Projectes

Mapeado poético

Estudiant/s: Alejandra Valle
Promoció: 2020
Estudi: Màsters Àrea Comunicació

Aquesta investigació posa en el punt de mira - per a possibles reflexions - tot allò que està ocult a l'hora de dissenyar un espai, i és aquest ampli món de percepcions tan significatiu per a l'ésser humà que en nombroses ocasions es passa per alt.

Plantejo la rellevància del disseny en l'activitat de "ser" i en les capacitats de fer-nos prendre consciència sobre tot allò que ens envolta - ja sigui tenint un plànol general de l'espai o centrant-nos en els objectes que el conformen - a través de proporcionar-nos eines per percebre i per tant per pensar i reflexionar. El disseny és molt més que una suma de continguts formals o estètics, és en realitat una via de percepció del món exterior.