Projectes

Luca

Estudiant/s: Laura Gusart
Tutoritzat per: Luis Eslava i Laura Clèries
Promoció: 2019
Estudi: Grau en Disseny


El projecte 'Luca' remet al 'Last Universal Common Ancestor' del que van sorgir tots els regnes i espècies al llarg del temps. L’obra emfatitza la necessitat d’un replantejament matèric immediat, després d’experimentar la inviabilitat de creació amb microorganismes procariotes humans dins un escenari especulatiu crític d’autosuficiència a partir del cos.

Sota aquest bolc del concepte de control humà envers la natura, la solució és cooperar entre organismes vius, canviar el concepte de construir pel de fer i créixer. El projecte és una proposta experimental de cel·lulosa bacteriana en simbiosi amb el fong Kombucha, mostrant diverses aplicacions, tractaments i acabats del material.