Projectes

Love at Sight

Estudiant/s: Marta Pujades
Tutoritzat per: Pedro Vicente
Promoció: 2014
Estudi: Màsters Àrea Comunicació

 

Los amantes se miran a los ojos,

un punto antes de que el amor los vea.

Tomás Segovia.

Els amants es miren als ulls,

un instant abans que l'amor els vegi.

Tomás Segovia

Love at _ sight vol interpretar mitjançant retrats com diferents parelles es relacionen entre elles a través de la mirada.

Els col·loco cara a cara, un davant la càmera i altre darrera ella. Simplement instal·lo la càmera i la deixo al trípode, ja que són les mateixes parelles les que decideixen quan fer-se la foto amb el seu company. Quan es fa la foto, canvien de lloc i es fa la segona foto. Demano a tots els participants que omplin un test psicològic: L'escala d'actituds amoroses, de Hendrick i Hendrick. Depenent dels resultats, es classifiquen les persones en diferents categories segons com entenguin l'amor: Eros, Ludus, Storge, Pragma, Mania i Agape.

Utilitzo el format ovalat com a referència als retrats en miniatura dels segles XVI i XIX. Aquestes pintures eren d'ús privat i personal ja que representaven a familiars i éssers estimats i, normalment, solien ser un regal entre amants.