Projectes

To Live And Die in Venice

Estudiant/s: Anna Kabanina i Idil Gücüyener
Promoció: 2018

A primera vista, William Shakespeare i el hip-hop poden semblar contradictoris, però es poden trobar paral·lelismes entre aquests dos elements culturals. Pel que fa a expressió artística, l'ús de jocs de paraules, lirisme i ritme són similars. L'amor, la gelosia, la violència i la traïció són un tema comú en els dos. Influenciats pel hip-hop i les obres de teatre de Shakespeare, "To Live and Die in Venice" és una interpretació de "Otel·lo" ambientada en l'època daurada del hip-hop.

L'ambient d'una obra de teatre es presenta amb tipografies serif, tabulacions i elements de navegació que poden trobar-se freqüentment en guions. El hip-hop és introduït amb una batalla de rap quan els protagonistes s'enfronten. A mesura que la història es desenvolupa, es representen textos i imatges que caracteritzen l'entorn ofensiu i violent d'una batalla de rap.