Projectes

Línia

Estudiant/s: Sonia Pérez, Sergio Villanueva, Iván Cruz, Asier Domínguez
Promoció: 2017
Estudi: Màsters Àrea Disseny de Producte

Sistema tècnic d'il·luminació format per diferents mòduls que s'adapten a qualsevol espai interior cobrint totes les seves necessitats lumíniques. Els conceptes bàsics de geometria universal, modularitat i estandardització se serveixen de la tecnologia LED i els avenços en fabricació per aconseguir la miniaturització i adaptabilitat de les seves components, destacant així enfront d'altres productes similars del mercat.

La seva versatilitat permet dissenyar infinites configuracions i aconseguir arquitectures 3D mitjançant una instal·lació senzilla, convertint-se en l'eina perfecta per prescriptors de projectes lumínics (Lighting Designers, interioristes, arquitectes, etc.). L'optimització del seu procés de fabricació permet un baix cost i una alta rotació del producte. Tant els mòduls cecs (rectes i corbes) com els lumínics (general i puntual) s'obtenen a partir de dues matrius d'extrusió d'alumini i s'uneixen entre si mitjançant peces d'injecció de plàstic.