Projectes

La Naturaleza del Conflicto

Estudiant/s: María Mazzanti, Claudia Rizo Patrón Kermenic
Promoció: 2018
Estudi: Màsters Àrea Disseny Gràfic

La Naturaleza del Conflicto és un projecte editorial estructurat a partir de les conseqüències derivades del postconflicte a Colòmbia, és a dir, les expedicions botàniques realitzades en antigues zones de guerra. Des de la signatura de l'Acord de Pau, s'han descrit 93 noves espècies que no estaven classificades científicament, per ser endògenes en àrees on la violència impedia el treball científic. Les imatges botàniques de les espècies trobades marquen l'estructura del llibre, al costat de textos amb diversos formats.

En confrontar diferents imaginaris, es busca obrir una discussió sobre com el nacionalisme, la memòria col·lectiva, les ficcions nacionals i les pràctiques colonialistes, com la taxonomia i les expedicions, que a primera vista tenen un caràcter progressista, en realitat han estat el suport de les diferències i les tensions socials que defineixen a les societats contemporànies llatinoamericanes.