Projectes

La Fábrica

Estudiant/s: Grecia Morales, Paola Maya, Angie Vargas y María José Piñeiros
Promoció: 2017
Estudi: Màsters Àrea Comunicació

‘La Fábrica’ neix en resposta a la necessitat de la joventut de tenir un lloc on poder conèixer, comprendre i experimentar amb el seu cos i les seves sensacions. L'adolescència, el període de canvis constants i de recerca d'identitat, és el moment per descobrir d'explorar i experimentar. La Fàbrica brinda a aquest col·lectiu aquesta oportunitat, li ensenya a verbalitzar i a externalitzar les seves sensacions i, a més, mostra de forma clara els perills als quals les teves accions et poden enfrontar, mentre que permet que interactuïs i t’involucris activament amb tot el que succeeix en aquest període. Què és el que passa en el teu cervell durant el sexe? L'experiència 100% vivencial i interactiva està dissenyada per mitjà de diversos espais i ambients en els quals s'exemplifica, de manera lúdica i exaltant els sentits, el que passa al nostre cos durant el sexe.