Projectes

Junts

Estudiant/s: Agota Rimsaite, Cristina Sánchez
Promoció: 2018
Estudi: Màsters Àrea Disseny de Producte

El llum 'Junts' busca la seva identitat en les formes geomètriques fonamentals, el cercle i el rectangle. Està composta per dues parts: un marc metàl·lic, que aporta estabilitat i una esfera de fusta tornejada amb un imant lateral, que permet direccionar la llum en diverses posicions. Una concepció d'un llum tradicional deconstruït, en què les dues peces no tenen sentit l'una sense l'altra.