Projectes

Humans of Mars (CCCB)

Estudiant/s: Ricardo Basurto Zuccarelli, Lluis Morell Francia, Marina Aperribay, Clara Maria Quinquilla Blanco, Jordi Burgueto, Pablo Padial, Marina Forrellad, Oriol Garzón, Sergi García, Karina Pinto
Tutoritzat per: Jessica Fernández, Daniele Porretta. Assessors: Laura Benítez, Ramón Faura, Enric Llorach
Promoció: 2021
Estudi: Màsters Àrea Disseny de Producte
Humans of Mars CCCB
Humans of Mars CCCB
Humans of Mars CCCB

El Màster en Enginyeria de Disseny Industrial d'Elisava presenta el projecte "Humans Of Mars" al CCCB, Centre de Cultura Contemporània de Barcelona. Aquest projecte va tenir com a punt de partida l'inici de la inauguració de l'exposició Mart: El mirall Vermell.

New Space Economy, neocolonialisme espacial, transhumanisme, retrofuturisme, New Space Age, antropocentrisme, terraformació, recerca de vida extraterrestre... Els recents projectes d'exploració i la possibilitat d'establir una colònia humana al planeta Mart ens ofereixen nombrosos motius per reflexionar. Però l'actualitat d'aquestes temàtiques ha convertit en urgent la necessitat d'estudiar aquests projectes d'una manera més crítica, que s'allunyi de la retòrica de la conquesta de l'espai i que tingui en compte també les qüestions ètiques.

El repte ha consistit a plantejar des de l'enginyeria una visió sobre "Humans of Mars", un posicionament crític respecte a la relació de l'espècie humana amb el planeta Mart. Entre els possibles escenaris de futur, els 10 estudiants i 5 professors i assessors han reflexionat sobre els següents àmbits de recerca:

  • Hàbitat, espai i necessitats
  • Cos, física i biologia
  • Dimensió i percepció
  • Societats marcianes

"Humans of Mars" recull tot un discurs col·lectiu sobre la colonització del Planeta Vermell, Hi hauríem d'anar?, És Mart un planeta B?, I si anéssim?, Com seria? Cada projecte planteja una hipòtesi diferent i al mateix temps construeixen una línia temporal consecutiva respecte a l'expedició marciana. L'objectiu comú és incentivar la reflexió sobre la colonització.


Projectes "Humans of Mars"

The after Mars. Estudiants: Ricardo Basurto Zuccarelli, Lluis Morell França, Marina Aperribay, Clara Maria Quinquilla Blanc.
En una circumstància ucrònica, l'ésser humà ja ha arribat a Mart i l'exploració està tenint lloc en l'actualitat. Un cop hem coronat la fita de l'arribada a un planeta extraterrestre, ens vam començar a qüestionar si realment ha valgut la pena. Què esperem trobar a Mart?, Quin aprenentatge ens emportem del nostre viatge?, És Mart la utopia que sempre hem imaginat?

Mars Body Interaction. Estudiants: Jordi Burgueto, Pablo Padial, Marina Forrellad.
L'ésser humà va a Mart, però es planteja una qüestió científica, pel que fa a la mobilitat de l'astronauta i a la seva salut física i mental, aportant dues propostes de disseny de producte que podrien plantejar una nova lògica sobre l'eficiència del moviment i una possible solució als problemes que planteja la gravetat del nou entorn. 


Some humans for Mars. Estudiants: Oriol Garzón, Sergi García, Karina Pinto.
Partint d'una negació a explorar el Planeta Vermell, es realitza una investigació i anàlisi sobre l'articulació dels discursos a favor de l'exploració. Aquesta anàlisi és la base d'un manifest que recull altres perspectives per construir una ètica diferent davant la potencial exploració del planeta. A través d'una projecció sobre una superfície marciana, podem veure la contraposició de dues formes totalment diferents de realitzar una exploració.