Projectes

The Hero Behind the Heroes

Estudiant/s: Jorge Alvear, Jade Young, Róger Zambrano, Diana Vera
Promoció: 2016
Estudi: Màsters Àrea Comunicació


"The Hero Behind the Heroes" respon a l'encàrrec de crear una projecció mapping inspirada en l'univers de "Star Wars", amb el personatge d'Obi-Wan Kenobi com a epicentre narratiu.

Ell és l'heroi darrere dels herois de la saga, el que inspira i anima els personatges principals. Basant-se en un joc de siluetes, llum i escenes cromàtiques amb lleugers moviments, el mapping es projectaria a la façana d'Elisava, amb un fil conductor que crea un vincle amb l'edifici, transformant i servint com a fons en les escenes clau.