Projectes

Fuck the princess

Estudiant/s: Arnau Costa Sirvent, Elena Polo García, Emilio Calvo Álvarez, Pablo López Osorio
Tutoritzat per: Jordi Cano Cunill
Promoció: 2017
Estudi: Màsters Àrea Comunicació

El nombre de contagis de SIDA segueix augmentant, i té una gran proliferació entre els més joves. Els avenços mèdics i la sensació d'immunitat han provocat que la malaltia caigui en oblit.

Les autoritats europees, en col·laboració amb Durex i davant les alarmants dades que afecten els més joves, ens han proposat crear una campanya per evitar nous contagis. La fase de recerca ens va donar diverses pistes: els joves senten certa desconfiança davant les grans organitzacions; l'educació mitjançant la por ha demostrat no ser una solució per al problema.

En aquest projecte es proposa afrontar el problema de manera indirecta, i s’evita la creació d'una campanya tradicional contra la SIDA, mitjançant l'ús d'un to proper, de "tu a tu", per animar la dona perquè prengui el control, ja que d'acord amb diversos estudis, és especialment vulnerable davant la SIDA. La proximitat d'aquesta campanya pretén arribar al públic i aconseguir que gaudeixin d'una vida sexual sana.