Projectes

Forgotten Matter

Estudiant/s: Juan Pérez
Promoció: 2020
Estudi: Màsters Àrea Disseny de Producte

De l’hàbit al ritual mitjançant gestos materials. Aquest projecte vol centrar-se en els nostres hàbits, reflexionant-hi a través de la seva materialitat, entenent que contenen un potencial de canvi cap a la nostra manera d’estar amb el món. En la nostra activitat més propera resideix una important font d’autoconeixement.

"No va cap a un altre món, és aquest mateix món mirat amb altres ulls". (Francisco Varela, 2001).