Projectes

FITEX

Estudiant/s: Carmen Garbayo Chivite
Tutoritzat per: Jessica Fernández, Sara de Ubieta
Promoció: 2020
Estudi: Màsters Àrea Disseny de Producte

FITEX consisteix en una tecnologia tèxtil flexible i dinàmica. És un tèxtil dissenyat i programat perquè, de forma intel·ligent, s'adapti a qualsevol geometria desitjada optimitzant la seva funcionalitat i la seva adaptabilitat a el cos humà.

Aquesta tecnologia respon a les problemàtiques actuals com l'excessiva borra en la indústria tèxtil i el seu impacte ambiental, així com l'exclusió social que generen les anomenades "talles ideals" d'un cos humà. En aquest cas el cos humà és entès com una estructura morfològica natural i per tant la tecnologia ha de ser la que s'adapti al cos i no a l'inrevés. Aquest teixit no requereix de patronatge, s'ajusta a diferents volums i recorda la forma. Permet rentar-se a la rentadora o a mà i no perd les seves propietats.

Com a possibles propostes d'aplicació trobem Jewex, una peça de joieria tèxtil que trenca els estereotips relacionats a aquest camp.