Projectes

Es ven un vaixell

Estudiant/s: David Feria Naranjo, Dissenyador Gràfic; Daniela Merchan Alvarez, Dissenyadora Gràfica; Fabio Cid, Economista
Tutoritzat per: Jordi Cano, Zoé Barceló, Enric Jaulent
Estudi: Màsters Àrea Comunicació

El projecte se centra adesenvolupar una estratègia de comunicació que tingui com a objectiu principal ajudar a l'ONG Proactiva Open Arms a Espanya, considerant la situació i context actual.

A causa dels baixos recursos, la pressió política que immobilitza la seva activitat de rescat, així com la percepció que se li associa per les xarxes de tràfic de persones, es crea un concepte creatiu anomenat “Heroisme participatiu”.

La proposta se centra en la venda del vaixell Astral, acció que causaria incertesa als que coneixen l'ONG. El vaixell es dividiria en 60.000 peces (en homenatge a les vides que van ser salvades). Les persones podrien seleccionar i comprar a la web les peces del vaixell que volguessin i posteriorment rebrien un títol de propietat. L’objectiu és aconseguir involucrar emocionalment als individus, generant així una comunitat més implicada a les activitats de Proactiva Open Arms.

A través dels recursos recaptats i la pressió dels nous propietaris, es cobriria la falta de fons i es faria front a les restriccions governamentals que impedeixen salvar vides.