Projectes

Eguna

Estudiant/s: Alicia Alcázar, Pablo Beltrán, Javier Carracedo, Gregorio Díaz, Hector Lezáun
Tutoritzat per: Xavier Riudor
Promoció: 2017
Estudi: Màsters Àrea Disseny de Producte

‘Eguna’ és un calendari de taula per a Lamp que incorpora la tecnologia de la llum. Està desenvolupat amb un concepte útil, elegant i personalitzable que permet a l’usuari crear hàbits de treball i organitzar-se en la cerca de l’èxit laboral.

Format per una pissarra, un sistema d’il·luminació i 12 plafons de paper craft que conformen els 12 mesos, l’usuari podrà il·luminar els dies que desitgi, escriure-hi i utilitzar la pissarra de la forma més creativa possible. A més a més és reutilitzable, de manera que es poden adquirir els plafons de l’any següent.