Projectes

Egg-Shield

Estudiant/s: Sofía Perales
Promoció: 2020
Estudi: Màsters Àrea Disseny de Producte

Egg-Shield proposa repensar el destí final dels productes. S'inspira en la utopia de viure en un món ecocèntric i en la idea que Mart es troba a la Terra. Això comporta una societat autosuficient que els processos, el consum i l’eliminació de les coses sempre són fidels al medi ambient.

Els residus ja no són residus, sinó que es reutilitzen i es domestiquen, ja que en aquest cas la closca d’ou s’utilitza com a actiu per a la creació d’objectes especulatius i funcionals. Egg-Shield demostra la seva circularitat amb la seva varietat d’enfocaments i la possibilitat de reformular la semàntica del disseny.