Projectes

Efímera Fashion

Estudiant/s: Marina Aperribay, Karina Pinto
Tutoritzat per: Mariana Eidler, Pere Llorach, Jessica Fernandez
Promoció: 2021
Estudi: Màsters Àrea Disseny de Producte

"Efímera Fashion" és un projecte de Critical Food Design, on mitjançant experimentació es busca qüestionar el vincle que existeix entre els materials, la seva temporalitat i la indústria del fast fashion, en virtut del canvi de paradigma sobre la gestió de residus, els dissenyadors i consumidors.

El projecte consisteix a desenvolupar un material tèxtil creat a partir de deixalles orgàniques. L'enfocament Critical Food Design respon a problemàtiques emergents com l'impacte ambiental produït per les deixalles agroalimentàries i la responsabilitat industrial davant aquest fet.