Projectes

Dorica

Estudiant/s: Cristina Sánchez, Agota Rimsaite
Promoció: 2018
Estudi: Màsters Àrea Disseny de Producte

'Dorica' és un tamboret pensat per a espais sofisticats. La seva forma està inspirada en l'arquitectura. Les cintes juguen en l'espai creant formes diferents, en el seu interior té una llum que ajuda a crear un ambient especial al lloc on es troba.